Biologia

Data publikacji: 2023-03-31
Wygasa: 2023-03-31
 • Miejsce: m. Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela biologii.Miejsce pracy : Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz Forma zatrudnienia :umowa o pracę na czas określony od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.wymiar etatu: 0,26Termin i miejsce składania ofert : 31.03.2023 r. do godz. 15.00Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy ,ul. Gajowa 98 Komplet dokumentów aplikacyjnych powinien znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko nauczyciela biologii".O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu szkoły.O zakwalifikowaniu się do rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie. Dokumenty kandydatów niezakwalifikowanych zostaną komisyjnie zniszczone.Dokumenty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane.
Przedmiot/Stanowisko: Biologia
Liczba godzin (w tygodniu): 5
Wymiar zatrudnienia: wakat
Znajomość jezyków: polski

Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia

 • Fizyka z astronomią
  Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) wakat 14
  Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela fizyki.Miejsce pracy : Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz Forma zatrudnienia : ...
 • Język angielski
  Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) wakat 8
  Zatrudnię nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin, ich dokładna ilość do uzgodnienia z osobą zainteresowaną.
 • Psychologia
  Wólka (Kujawsko-Pomorskie) wakat 6
  Praca z dziećmi jako psycholog szkolny.