Fizyka z astronomią

Data publikacji: 2023-03-31
Wygasa: 2023-03-31
 • Miejsce: m. Bydgoszcz, Bydgoszcz, Kujawsko-Pomorskie, Polska
Dyrektor Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy ogłasza nabór kandydatów na stanowisko nauczyciela fizyki.Miejsce pracy : Zespół Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy, ul. Gajowa 98, 85-717 Bydgoszcz Forma zatrudnienia : umowa o pracę na czas określony od 1.09.2023 r. do 31.08.2024 r.wymiar zatrudnienia: szkoła zaoczna (praca w weekendy) 144h/rocznie w tym: 72h zajęcia, 72h- sprawdzanie prac i egzaminy ustne.Termin i miejsce składania ofert : 31.03.2023 r. do godz. 15.00Sekretariat Zespołu Szkół Ekonomiczno-Administracyjnych w Bydgoszczy , ul. Gajowa 98Wymagane dokumenty aplikacyjne powinny znajdować się w zamkniętej kopercie oznaczonej imieniem i nazwiskiem kandydata z dopiskiem "Nabór na stanowisko nauczyciela fizyki".O zachowaniu terminu decyduje data wpływu dokumentów do sekretariatu szkoły.O zakwalifikowaniu się do rozmowy kandydaci zostaną powiadomieni telefonicznie.Dokumenty, które wpłyną po terminie lub niekompletne nie będą rozpatrywane
Przedmiot/Stanowisko: Fizyka z astronomią
Liczba godzin (w tygodniu): 14
Wymiar zatrudnienia: wakat
Znajomość jezyków: polski

Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia

 • Język angielski
  Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) wakat 8
  Zatrudnię nauczyciela w niepełnym wymiarze godzin, ich dokładna ilość do uzgodnienia z osobą zainteresowaną.
 • Psychologia
  Wólka (Kujawsko-Pomorskie) wakat 6
  Praca z dziećmi jako psycholog szkolny.
 • Wychowanie przedszkolne
  Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) wakat 8
  Zatrudnię osobę do współpracy w niepełnym wymiarze godzin indywidualnie do uzgodnienia na stanowisku dyrektora. Zakres obowiązków to nadzór pedagogiczny nad placówką przedszkola niepublicznego, kontakt i śledzenie przepisów kuratorium oświaty, nadzór...