Inne

Data publikacji: 2023-11-20
Wygasa: 2023-11-30
 • Miejsce: Szczecin, Szczecin, Zachodniopomorskie, Polska
Oferta pracy na stanowisko psychologa
w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
Dyrektor Publicznej Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 52 w Szczecinie
zatrudni osobę na stanowisko psychologa.
Zatrudnienie: umowa na czas określony do dnia 23.06.2024r.
Wymiar etatu: 13/22
Ważność ogłoszenia: 20.11.2023
Wymagania niezbędne:
1. Wykształcenie wyższe na kierunku psychologia i przygotowanie pedagogiczne.
2. Obywatelstwo polskie.
3. Posiadanie pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych.
4. Brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.
5. Zaświadczenie o niekaralności w przypadku przyjęcia do pracy.
CV oraz list motywacyjny prosimy kierować na adres mailowy: sps52@miasto.szczecin.pl lub na adres placówki:
ul. Mickiewicza 23
70-383 Szczecin
Telefon: 91 484 35 60
Dokumenty powinny być opatrzone klauzulą:
„Oświadczam, że wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych zawartych w CV / liście motywacyjnym na potrzeby postępowania rekrutacyjnego prowadzonego w Publicznej Szkole Podstawowej Specjalnej nr 52w Szczecinie, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL).”
Nazwa placówki: Publiczna Szkoła Podstawowa Specjalna nr 52 w Szczecinie
Przedmiot/Stanowisko: Inne
Liczba godzin (w tygodniu): 13
Wymiar zatrudnienia: Wakat
Znajomość jezyków: polski

Skontaktuj się Podziel się

Podobne ogłoszenia

 • Wychowanie w świetlicy szkolnej
  Łobez (Zachodniopomorskie) Zastępstwo 29
  Zatrudnienie w świetlicy szkolnej w szkole podstawowej. Wymagane kwalifikacje do pracy na stanowisku nauczyciela w szkole podstawowej.
 • Fizyka
  Szczecin (Zachodniopomorskie) Wakat 40
  Technikum Kreatywne, kształcące w zawodach: technik informatyk oraz technik fotografii i multimediów, zatrudni kreatywnego nauczyciela fizyki - pasjonata: • potrafiącego pokazać przykłady obecności fizyki w życiu codziennym, • skutecznie przekazujące...
 • Wychowanie przedszkolne
  Koszalin (Zachodniopomorskie) Zastępstwo 22
  Zatrudnimy nauczyciela wychowania przedszkolnego na zastępstwo w grupie dzieci 6-letnich.