Opolskie

205 - 216 z 225 ogłoszeń
Pokazuj filtry Sortuj według:

Ogłoszenia

 • Język angielski
  Strzelce Opolskie (Opolskie) Wakat 7
  Zatrudnię nauczyciela języka angielskiego do pracy z dziećmi w wieku przedszkolnym. Etat 7/23
 • Nauczyciel wspomagający
  Domaszkowice (Opolskie) Wakat 25
  Oferta pracy na stanowisko nauczyciela wspomagającego dla dziecka posiadającego Orzeczenie o niepełnosprawności - autyzm, w wymiarze 25/25.
 • Język angielski
  Opole (Opolskie) Wakat 25
  Zatrudnimy nauczyciela języka angielskiego.
 • Nauczyciel wspomagający
  Chrząstowice (Opolskie) Wakat 20
  Zatrudnimy nauczyciela wspomagającego. Wymagane kwalifikacje do edukacji osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu lub kwalifikacjami w zakresie pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
 • Tyflopedagogika
  Opole (Opolskie) Wakat 2
  praca indywidualna z dzieckiem 3-letnim i 6-letnim
 • Pedagog specjalny
  Opole (Opolskie) Wakat 8
  praca z dziećmi w wieku przedszkolnym
 • Nauczyciel wspomagający
  Opole (Opolskie) Wakat 20
  nauczyciel współorganizujący proces kształcenia
 • Psychologia
  Opole (Opolskie) Wakat 4
  Wymagane kwalifikacje z zakresu psychologii oraz przygotowanie pedagogiczne
 • Inne
  Michałow (Opolskie) Wakat 1
  Prowadzenie kółka geograficznego w szkole podstawowej w wymiarze 1 godziny lekcyjnej tygodniowo.
 • Inne
  Michałow (Opolskie) Wakat 1
  Prowadzenie zajęć TUS w szkole podstawowej w wymiarze jednej godziny tygodniowo.
 • Inne
  Michałow (Opolskie) Wakat 4
  Prowadzenie zajęć z robotyki w szkole podstawowej w wymiarze czterech godzin tygodniowo.
 • Inne
  Michałow (Opolskie) Wakat 1
  Prowadzenie w ramach dodatkowych zajęć w szkole podstawowej laboratorium chemicznego w wymiarze jednej godziny tygodniowo.