Polityka prywatności

Informujemy, że od dnia 25 maja 2018 roku zmieniły się zasady przetwarzania danych osobowych w związku z wejściem w życie przepisów Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (zwanego dalej: RODO): 

 • Administratorem Państwa danych osobowych jest Instytut Kształcenia Eko-Tur Wojciech Turewicz Al. Promienistych 6, 02-648 Warszawa, NIP 521-104-05-13
 • Przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywać się będzie na podstawie przepisów prawa lub na  podstawie uprzednio wyrażonej przez Państwa zgody.
 • Dane w naszej instytucji nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany ani nie będą profilowane.
 • Dane osobowe nie będą udostępnianie na rzecz innych podmiotów bez uprzedniej zgody.
 • Dane osobowe mogą być udostępniane podmiotom do tego upoważnionym na podstawie przepisów prawa.
 • Dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny dla obsługi ogłoszenia.
 • Posiadacie Państwo prawo: dostępu do treści swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia,  ograniczenia przetwarzania, przenoszenia danych, wniesienia sprzeciwu.
 • Wyrażona zgoda może zostać wycofana przez Państwa w każdej chwili. Wycofanie zgody nie wpłynie na zgodność z prawem przetwarzania danych osobowych, którego dokonano na podstawie wyrażonej zgody przed jej wycofaniem. Oświadczenie o wycofaniu zgody na przetwarzanie danych osobowych należy złożyć drogą elektroniczną lub w siedzibie instytucji przy al. Promienistych 6, 02-648 Warszawa.
 • Osobą odpowiedzialną za politykę ochrony danych osobowych Aleksandra Turewicz-Nowacka kontakt: eko-tur@eko-tur.pl
 • Przysługuje Państwu prawo wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uznacie, że przetwarzanie danych osobowych, dotyczących Państwa, narusza przepisy RODO.
 • Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji wskazanych powyżej celów.