Najnowsze ogłoszenia

 • Korepetytor matematyki
  Łódź (Łódzkie) Wakat 2 stażysta
  Internetowa szkoła matematyki "Mathema.me" zatrudni nauczycieli matematyki do prowadzenia korepetycji zdalnie.
 • Korepetytor matematyki
  Gdynia (Pomorskie) Wakat 14 stażysta
  Internetowa szkoła matematyki "Mathema.me" zatrudni nauczycieli matematyki do prowadzenia korepetycji zdalnie.
 • MATEMATYKA
  Warszawa (Mazowieckie) Wakat 14 stażysta
  Internetowa szkoła matematyki "Mathema.me" zatrudni nauczycieli matematyki do prowadzenia korepetycji zdalnie.
 • Geografia
  Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) zastępstwo 17
  Dyrektor Kujawsko-Pomorskiego Specjalnego Ośrodka Szkolno - Wychowawczego nr 2 dla Dzieci i Młodzieży Słabo Słyszącej i Niesłyszącej zatrudni na zastępstwo nauczyciela geografii posiadającego studia licencjackie lub magisterskie z geografii, który po...
 • Język polski
  Łążyn (Kujawsko-Pomorskie) zastępstwo 5
  Zatrudnię nauczyciela języka polskiego na czas nieobecności - długotrwałe zwolnienie (obecnie do 6.03.2023). Rodzaj realizowanych zajęć: dydaktyczno-wyrównawcze z języka polskiego.
 • Nauczanie początkowe kształcenie zintegrowane
  Przysiersk (Kujawsko-Pomorskie) zastępstwo 20
  Dyrektor Szkoły Podstawowej w Przysiersku zatrudni nauczyciela na etat edukacji wczesnoszkolnej- w klasie I oraz z połączonymi godzinami oligofrenopedagogiki. Wymiar etatu 20 godzin. Okres zatrudnienia: 13.02.2023r. - prawdopodobnie do 23.06.2023r.
 • Psychologia
  Bydgoszcz (Kujawsko-Pomorskie) wakat 15
  Psychologa/Pedagoga specjalnego zatrudnimy zgodnie z Rozporządzeniem MEiN z dnia 22.08.2022 r. (Dz.U.poz. 1769).
 • Technika
  Radzyń Chełmiński (Kujawsko-Pomorskie) zastępstwo 8
  Nauczyciel techniki.
 • Psychologia
  Bielawy (Łódzkie) Wakat 8
  Psycholog, Szkoła Podstawowa im. 17 Pułku Ułanów w Bielawach, 8 godzin
 • Zawodowe
  Łódź (Łódzkie) Wakat 22
  Technikum Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich im. św. Faustyny Kowalskiej w Łodzi przy ulicy Nałkowskiej 2 zatrudni nauczyciela logistyki. Wymiar zatrudnienia 22/22.
 • Pedagogiki pozostałe
  Łódź (Łódzkie) Wakat 20
  Praca dla nauczyciela współorganizującego proces kształcenia dla ucznia z orzeczeniem - zespół Aspergera. Dodatkowo 2 godz. rewalidacji, jeśli ukończony TUS. Zatrudnienie do zakończenia zajęć szkolnych br. szkolnego. Oferty proszę kierować na adres k...
 • Oligofrenopedagogika
  Bedlno (Łódzkie) Wakat 22
  Nauczyciel współorganizujący proces edukacyjny