Szukam pracownika Świętokrzyskie

1 - 12 z 20 ogłoszeń
Pokazuj filtry Sortuj według:

Ogłoszenia

 • Psycholog
  Radkowice-Kolonia (Świętokrzyskie) Wakat 9
  Opis oferty pracy:Nauczyciel musi posiadać niezbędne kwalifikacje zawodowe do wymaganego stanowiska pracy oraz przygotowanie pedagogiczneWymagania:studia kierunkowe oraz przygotowanie pedagogiczneZakres obowiązków:obowiązki nauczyciela psychologa w s...
 • Psycholog
  Święta Katarzyna (Świętokrzyskie) Wakat 7
  Opis oferty pracy:Praca na stanowisku nauczyciela psychologaWymagania:Kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela psychologa szkolnego ma osoba, która spełnia poniższe warunki: ukończyła jednolite studia magisterskie lub studia pierwszego i dru...
 • Nauczyciel logopeda/ neurologopeda
  Kielce (Świętokrzyskie) Wakat 35 stażysta
  Praca od zaraz na stanowisku nauczyciela logopedy w Przedszkolu "Jaś i Małgosia" w Kielcach. Zapraszamy do współpracy nauczycieli logopedów/ neurologopedów, którzy dołączą do naszego zespołu i pomogą nam w realizacji misji naszego Przedszkola. Nasze ...
 • nauczyciel muzyki
  Tumlin-Węgle (Świętokrzyskie) Zastępstwo 8
  Opis oferty pracy:Praca dla nauczyciela muzyki na zastępstwo w wymiarze 8 godzin. zatrudnienie na Kartę Nauczyciela.W razie pytań zapraszamy do kontaktu:tel. 41 300 34 14 Dokumenty proszę przesyłać na adres: szkola@szkolatumlin.pl lub składać osobiśc...
 • Pedagog specjalny
  Kielce (Świętokrzyskie) Wakat 8
  Opis oferty pracy:Nauczyciel rewalidant i współorganizator kształcenia, specjalista do pracy z uczniami z zespołem Aspergera.Wymagania:Posiada wykształcenie na poziomie wymaganym do zajmowania stanowiska nauczyciela w danym typie szkoły lub rodzaju p...
 • Nauczyciel biologii
  Kielce (Świętokrzyskie) Zastępstwo 12
  Opis oferty pracy:Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 19 w Kielcach, ul. Targowa 3, zatrudni w niepełnym wymiarze czasu pracy nauczyciela biologii na zastępstwo za nieobecnego nauczyciela. Prosimy o wysyłanie zgłoszeń na adres e-mail szkp19.sekretariat@wp...
 • nauczyciel plastyki
  Tumlin-Węgle (Świętokrzyskie) Zastępstwo 7
  Opis oferty pracy:tel. 41 300 34 14 Dokumenty proszę przesyłać na adres: szkola@szkolatumlin.pl lub składać osobiście w gabinecie dyrektora szkoły.
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami
  Borków (Świętokrzyskie) Wakat 10
  Opis oferty pracy:Poszukujemy nauczyciela współorganizującego kształcenie specjalne/nauczyciela wspomagającego na część etatu. Drugi etap edukacyjny.Wymagania:- wykształcenie wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym oraz pedagogika specjaln...
 • Pedagog specjalny
  Kielce (Świętokrzyskie) Wakat 9
  Opis oferty pracy:Praca na stanowisku pedagoga specjalnegoWymagania:Kwalifikacje określone w Rozporządzeniu MEIN w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli (Dz.U z 2023 roku poz.2102)Zakres obowiązków:1. Współpraca z nauczycielami...
 • Nauczyciel języka angielskiego
  Pawłów (Świętokrzyskie) Zastępstwo 16
  Opis oferty pracy:Zatrudnimy nauczyciela języka angielskiego dla klas I-VIII.Wymagania:Wykształcenie wyższe kierunkowe z przygotowaniem pedagogicznym.Zakres obowiązków:Język angielski klasy II,III, V,VI,VIIIWymagane dokumenty aplikacyjne prosimy prze...
 • Terapeuta pedagogiczny
  Końskie (Świętokrzyskie) Wakat 2
  Opis oferty pracy:Zatrudnimy osobę do prowadzenia zajęć korekcyjno - kompensacyjnychWymagania:studia pedagogiczne z terapią pedagogicznąZakres obowiązków:prowadzenie zajęć korekcyjno- kompensacyjnychWymagane dokumenty aplikacyjne prosimy przesyłać na...
 • Nauczyciel współorganizujący kształcenie uczniów z niepełnosprawnościami
  Końskie (Świętokrzyskie) Wakat 20
  Opis oferty pracy:Poszukujemy osoby współorganizującej proces kształcenia do ucznia z autyzmem atypowym.Wymagania:wykształcenie pedagogiczne z uprawnieniami do pracy z uczniem ze spektrum autyzmuZakres obowiązków:opieka i pomoc podczas zajęć lekcyjny...